Reklamační řád

Jak postupovat při reklamaci

Informovat prodávajícího o závadě

osobně na prodejně

-prodávající může identifikovat a domluvit se zákazníkem postup při reklamaci a to např. opravou na místě, opravou u našich servisních partnerů, výměnou, nebo vrácením zboží pokud má zákazník na to právo. Snažíme se o spokojenost při řešení.

Telefonicky

V případě telefonického hovoru, je možné se domluvit na postupu řešení reklamace

tel.č.: 737 285 414

emailem

Naše zákaznická podpora Vám může poradit, případne domluvit s Vámi řešení reklamace

email: podpora@hnbrno.cz

Sepsat reklamační list

Pokud přijde zákazník s reklamací na prodejnu, prodávající s ním sepíše Reklamační list.

V případě zaslání emailu je potřeba uvést jméno a adresu kupujícího, telefon a email, reklamované zboží, číslo pokladního dokladu/Faktury, číslo objednávky, datum nákupu, POPIS ZÁVADY.

Prodávající má 30 dní na vyřízení reklamace

Kam zaslat reklamované zboží

Pro rychlejší vyřízení reklamace doporučujeme kontaktovat prodejce a domluvit adresu zaslání. V případě zaslání zboží přímo na naše sklady, dodavatele nebo servis, v závislosti na typu vyřizování, můžete urychlit opravu o několik dnů. 

Standardní adresa pro zasílání reklamace je

HUDEBNÍ NÁSTROJE BRNO
Veselá 197/1
602 00 Brno

Další podmínky

 V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:

v případě vady odstranitelné:

a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady

b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady

neúměrné

c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu

z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady neodstranitelné:

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady

po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet

vad věc řádně užívat

a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy

jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci:

a.) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách, popř. u dalších

servisních opraven, a to:

1. Brno

Reklamace se nevztahují na případy:

vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu

s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího

prokazatelných nedovolených zásahů do zboží

na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou

použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována

po uplynutí této lhůty

vady způsobené vlivem živelných katastrof