varhanní slovník

název anglicky popis odkazy
abstrakt   Obecně táhlo mechanické traktury. Přenáší pohyb klávesy na tónový ventil nebo pohyb rejstříkové rukojeti na rejstříkový ventil či rejstříkovou zásuvku. Nejčastěji má podobu tenké dřevěné lišty, může být i z kovu (drátu).  
crescendo   Pomocné zařízení, ovládané zpravidla pomocí válce či balanční šlapky nad prahem pedálu, umožňující téměř plynule regulovat sílu zvuku nástroje postupným přidáváním či ubíráním rejstříků. Pořadí přidávání rejstříků je pevně naprogramováno varhanářem (jen zcela vyjímečně jej lze ovlivnit při programování kombinací u nových nástrojů).  
dispozice  disposition  

Obecně souhrn všech údajů, charakterizujících zvukové a konstrukční vlastnosti konkrétního nástroje. Často se redukuje na rejstříkovou dispozici, což je souhrn všech rejstříků a hracích pomůcek (pevné a volné kombinace, kolektivy, tremola...), které jsou u konkrétního nástroje dostupné.
Úplná dispozice by měla obsahovat kromě výpisu názvů a poloh rejstříků také popis průběhu repetic smíšených hlasů, rozsahy klaviatur, typ vzdušnic a traktury, údaje o tlaku vzduchu a jeho regulaci a popis píšťal (materiál, konstrukce, menzury).

 
elektronický hlas  

(někdy elektrofonický) - rejstřík bez píšťal, jehož zvuk je tvořen elektrofonickou cestou (dnes zpravidla digitálně z nasamplovaných - navzorkovaných zvuků skutečných píšťal či zvonů) přes zesilovač a reproduktory. Používá se jako náhrada píšťalových rejstříků tam, kde z nejrůznějších důvodů (nejčastěji prostorových a cenových) nemohou být vystavěny klasicky z píšťal. Jeho použití společně s ostatními "normálními" rejstříky je zpravidla problematické (např. nerozlaďuje se vlivy počasí jako píšťalový, takže nástroj jako celek pak vždy zní rozladěně, charakter a barva tónu jsou vždy trochu jiné, než u skutečných píšťal, zvuk se šíří jen z několika míst - od reproduktorů a ne z celé šířky vzdušnice atd.). V píšťalových varhanách se na něj často nahlíží s despektem jako na nevhodnou (méněcennou) nahrážku.

Současné moderní elektronické hlasy značně pokročily ve věrnosti napodobení píšťal a díky mnoha možnostem nastavení vlastností zvuku (charakter nasazení, zahrnutí zpoždění traktury), výhradnímu použití navzorkovaných zvuků skutečných píšťal (často těch nejlepších či historických, umělecky a intonačně cenných varhan) a možnostem ručního či dokonce automatického doladění ke zbytku nástroje (pomocí mikrofonu, umístěného u některé z píšťal ladicího rejstříku varhan) se zvukově píšťalovým hlasům prakticky vyrovnají.

 
 
flétna  flute Označení skupiny rejstříků tiššího, měkčího zvuku s velmi širokou škálou zvukových barev. Zpravidla se doplňuje v názvu dalším charakteristickým označením (dutá, krytá, trubicová, něžná, syčivá, šustivá, špičatá, zobcová, příčná...).  
piston    Tlačítkový ovladač pomocného zařízení (kombinace, kolektivy...), umístěný nad prahem pedálu a ovládaný nohou hráče.  
rejstřík    Řada píšťal určitého zvukového charakteru, kterou je možno použít samostatně nebo v kombinaci s jinými rejstříky pro vytvoření určitého zvuku (barvy, síly) nástroje. Používá se též k označení ovládacího prvku pro zapnutí rejstříku (rukojeti, sklopky...) nebo elektronického hlasu.  
sklopka    Ovládací prvek rejstříku či pomocného zařízení ve formě destičky (hranolku), překlápěný kolem příčné osy do dvou poloh - zapnuto, vypnuto. Součástí sklopky je popis jména rejstříku (ovládaného pomocného zařízení).  Fotografie sklopek
 
Sklopky v hracím stole
smyk  strings Smykavý hlas - rejstřík, u něhož je "nasazení tónu" provázeno charakteristickým zvukem, připomínajícím "smýknutí smyčce u strunných nástrojů". (Salicionál, všechny "violy", houslové principály apod.). Většinou je určen pro sólové použití, částečně se pojí s flétnami.  
 tremulant  tremulant

rozechvění tónu - (Tremulátor) - zařízení vytvářející pravidelné kolísání tlaku vzduchu ve vzdušnici nástroje a tím jeho chvějivý tón (tremolo). Může být součástí regulátoru tlaku ve vzdušnici (regulačního měchu) a poháněno pneumaticky či elektricky (někdy s možností nastavení frekvence záchvěvů).

 
       

 

Zdrojové stránky kde najdete více informací: http://homen.vsb.cz/~ber30/texty/varhany/slovnik/slovnik.htm